Biểu tình phản đối thực phẩm biến đổi gen GMO trên thế giới

0
3262
bieu-tinh-toan-cau-chong-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Monsanto
Biểu tình toàn cầu chống thực phẩm biến đổi gen GMO-Monsanto 20-05-2017

Các cuộc biểu tình trong ngày Toàn cầu chống thực phẩm biến đổi gen GMO và Monsanto trên thế giới 20/5/2017.

Ở Bordeaux, Pháp

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-France
Biểu tình chống GMO và Monsanto ở Bordeaux, Pháp trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017.

Ở Lisbon, Bồ Đào Nha

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Lisbon
Lisbon, Bồ Đào Nha, biểu tình chống GMO và Monsanto trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017.

Tại Montreal, Canada

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Montreal
Biểu tình chống GMO và Monsanto trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017 tại Montreal.

Toronto, Canada người dân chống thực phẩm biến đổi gen bằng nhiều cách phong phú. KHÔNG MUA, KHÔNG BÁN, KHÔNG TRỒNG GMO.

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Toronto
Ở Toronto, người dân chống thực phẩm biến đổi gen bằng nhiều cách phong phú. KHÔNG MUA, KHÔNG BÁN, KHÔNG TRỒNG GMO.

Over 200 demonstrators in Toronto!

Millions Against Monsanto Toronto 发布于 2013年4月9日

 

Ở Ghana, Tây Phi

March Against Monsanto – Accra #MAM 2017

Food Sovereignty Ghana 发布于 2017年5月20日

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here