Biểu tình phản đối thực phẩm biến đổi gen GMO trên thế giới

0
3512
bieu-tinh-toan-cau-chong-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Monsanto
Biểu tình toàn cầu chống thực phẩm biến đổi gen GMO-Monsanto 20-05-2017

Các cuộc biểu tình trong ngày Toàn cầu chống thực phẩm biến đổi gen GMO và Monsanto trên thế giới 20/5/2017.

Ở Bordeaux, Pháp

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-France
Biểu tình chống GMO và Monsanto ở Bordeaux, Pháp trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017.

Ở Lisbon, Bồ Đào Nha

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Lisbon
Lisbon, Bồ Đào Nha, biểu tình chống GMO và Monsanto trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017.

Tại Montreal, Canada

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Montreal
Biểu tình chống GMO và Monsanto trong ngày Toàn cầu chống GMO 20/5/2017 tại Montreal.

Toronto, Canada người dân chống thực phẩm biến đổi gen bằng nhiều cách phong phú. KHÔNG MUA, KHÔNG BÁN, KHÔNG TRỒNG GMO.

phan-doi-thuc-pham-bien-doi-gen-GMO-Toronto
Ở Toronto, người dân chống thực phẩm biến đổi gen bằng nhiều cách phong phú. KHÔNG MUA, KHÔNG BÁN, KHÔNG TRỒNG GMO.

Over 200 demonstrators in Toronto!

Người đăng: Millions Against Monsanto Toronto vào 9 Tháng 4 2013

 

Ở Ghana, Tây Phi

March Against Monsanto – Accra #MAM 2017

Người đăng: Food Sovereignty Ghana vào 20 Tháng 5 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here