Ăn uống là một vấn đề sống còn của con người. Không ăn uống thì chết nhưng ăn uống sai lầm, không điều độ cũng sinh bệnh, đôi khi dẫn đến cái chết một cách nhanh chóng. Do đó có câu: “Bệnh tòng nhập khẩu” (Bệnh theo miệng mà vào), và “món ăn cũng là bài thuốc”, ăn uống đúng và cách sống tốt sẽ giúp giữ gìn sức khỏe bền vững.

Chính vì thế, Thực Dưỡng Việt với mong muốn mang sứ mệnh hướng dẫn mọi người thực hành phương pháp Thực Dưỡng Hiện Đại và đồng thời cung cấp các sản phẩm, thực phẩm tự nhiên, giúp nhau bảo vệ, duy trì và nâng cao sức khỏe của người Việt Nam.