Tham gia phóng sinh Trong Suốt mồng 1 và rằm 15 tháng 11 ÂL 2020

Tham gia phóng sinh Trong Suốt mồng 1 và rằm 15 tháng 11 ÂL...

274
Phóng sinh Trong Suốt 2020 Cùng tham gia buổi phóng sinh ở Hà Nội - Bắc Ninh - Ninh Bình - Hải Phòng - Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Lạt -...
cong-tac-xa-hoi-hoat-dong-tu-thien-tinh-nguyen

Công tác xã hội và hoạt động từ thiện tình nguyện

276
Người Việt Nam có bản chất đoàn kết "lá lành đùm lá rách", sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, sẵn sàng công tác, hoạt động từ thiện tình nguyện, công tác xã hội... Nhất là...