Home SỐNG ĐẸP Từ Thiện Tình Nguyện

Từ Thiện Tình Nguyện

Từ Thiện Tình Nguyện, lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

cong-tac-xa-hoi-hoat-dong-tu-thien-tinh-nguyen

Công tác xã hội và hoạt động từ thiện tình nguyện

276
Người Việt Nam có bản chất đoàn kết "lá lành đùm lá rách", sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, sẵn sàng công tác, hoạt động từ thiện tình nguyện, công tác xã hội... Nhất là...