Home SỐNG VUI Sống An Lạc-Minh Triết

Sống An Lạc-Minh Triết

Sống An Lạc Minh Triết, là sống trong trạng thái An vui tự do tự tại trong mọi hoàn cảnh, với Trí tuệ hiểu biết sâu sắc và Tâm mãn nguyện sâu xa ngay trong Hiện Tại, an lạc từ Tâm, trong chánh niệm, trong từng ý niệm, từng hơi thở, từng cử chỉ, hành động, Minh Triết trong đời sống, An Lạc trong hiện tại, hiện đời giải thoát.

No posts to display